kvalite
Ostlöpe


Vi säljer även mejeriostlöpe av standardkavlité, dvs. 1:15000.
Levereras i 1 lit plastflaskor med post.
Pris 205kr per liter, plus moms och frakt.
ex. 1 liter med post kostar totalt med moms och frakt 325kr

Dosering 10 ml till 30 liter mjölk 30° C i 30 minuter.Beställningsformulär

Antal liter mejeriostlöpe

Ny kund Tidigare kund Tidigare kund (ny adress)
Namn:
Adress:
Postnr:
Ort:
Telefonnr:
Mobilnr:
E-mail:


Postpaket: Bussgods: Kommer och hämtar

Betalningssätt:
Faktura (tidigare kund): Postförskott

Övriga upplysningar:


kvalite

Inlogg återförsäljare